Algemene Voorwaarden

 Beauty Sise

Behandelingsvoorwaarden BEAUTY SISE

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Beauty Sise en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– De klant dient de gewenste behandeling te selecteren. Indien de geselecteerde behandeling niet overeenkomt met wat de klant heeft geselecteerd vervalt het recht op de des betreffende behandeling. De afspraak dient volledig afgerekend te worden.

– Een aanvraag tot behandeling wordt pas als bindend gezien wanneer de status van zijn aanvraag is goedgekeurd! Uit elk andere status vloeit geen geldig overeenkomst voort!

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Beauty Sise binden niet.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Tarieven BEAUTY SISE

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met de dienstverlener de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is, gaat de dienstverlener ervan uit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website.

Annuleren BEAUTY SISE

– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van tevoren te annuleren om de boekingskosten te voorkomen.  

– Bij annulering binnen 24 uur worden er kosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid BEAUTY SISE

– Beauty Sise garandeert dat de in de beautysalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De dienstverlener mag ten aanzien van de verrichten behandeling ervan uitgaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven.

– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de dienstverlener. De klant dient de klacht binnen 24 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de dienstverlener.

– De klant dient de dienstverlener de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen. De dienstverlener is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.

– De dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@beautysise.nl Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.